ДІАГНОСТИКА

Виявлення захворювання та підготовка хворого до комплексного лікування передбачає алгоритм інструментальних та лабораторних обстежень хворого.

 

Зокрема:
1. Ректороманоскопію
2. Фіброколоноскопію
3. Іригоскопію
4. Спіральну комп’ютерну томографію
5. Магнітно-резонансну томографію внутрішньовенним контрастуванням
6. Трансректальне ультразвукове дослідження
7. Ультразвукове дослідження з пункційною біопсією
8. Морфологічні, цитологічні та імуногістохімічні методи
9. Електрокардіографія
10. Ехокардіографія
11. Молекулярно-біологічне обстеження на наявність вірусних гепатитів (А, В, С)
12. Визначення рівнів онкологічних молекулярних маркерів (РЕА, СА 19-9, СА 242 та ін.).

 

Планування обстеження кожного конкретного хворого відбувається в залежності від стадії онкологічного захворювання та його локалізації, наявності супутніх хвороб.