ЛІКУВАННЯ

Щорічно в світі ВООЗ реєструє понад 940 тис. нових випадків захворювання на колоректальний рак. Майже половина пацієнтів мають віддалені метастази в печінці та легенях. Незважаючи на успіхи хіміотерапії, хірургічне лікування залишається найефективнішим методом, що достовірно продовжує життя та дозволяє вилікувати. Традиційний хірургічний підхід при даному захворюванні передбачає резекцію первинної пухлини в прямій чи ободовій кишці і метастазів в печінці та/чи легенях. Еволюція хірургічних та анесте­зіологічних технологій за останнє десятиліття сприяли розробці ефективніших і безпечніших тарґетних препа­ратів та стандартів хірургічного лікування.

На сьогодні існують рекомендації провідних міжнародних онкологічних організацій з визначення тактики лікування хворих (NICE 2017; BSG 2017; SSAT 2016; ESMO 2017; SIGN 2017 та NCCNv2 2017), якими керуються спеціалісти Національного інтитуту раку при розробці індивідуальної стратегії лікування для кожного конкретного хворого. Останнє передбачає застосування лапароскопічних та малоінвазивних технологій, виконання розширених лімфатичних диссекцій, а також використання суддинної хірургії.

Крім того, колектив відділення Пухлин органів черевної порожнини проводить хірургічне лікування хворих на колоректальний рак із метастатичним ураженням печінки та інших органів черевної порожнини застосовуючи передові технології печінкової хірургії, що дозволяє вилікувати хворого за 1 етап оперативного втручання.

План лікування кожного хворого розробляється колективом лікарів у складі онколога, хірурга, хіміотерапевта, променевого терапевта, анестезіолога.

Основними етапами лікування у хворого на колоректальний рак є резекція товстого кишечника із первинною пухлиною та регіонарними лімфатичними вузлами, та резекція печінки із віддаленими метастазами. Хірургічне лікування доповнюється хіміотерапією та/чи таргетною терапією.

Результати резекцій печінки у хворих на мКРР із метахронним метастатичним ураженням печінки. Досвід Національного Інституту Раку за 12 років.