НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Найбільш актуальні публікації за 2016-2017 рр.:

 Colorectal cancer with synchronous liver metastases: influence of surgical strategy on treatment results and costs

 Principles of acute liver failure detection and its management in early postoperative period

 Молекулярне профілювання пухлини та віддалених метастазів при метастатичному колоректальному раку

 Volumetric aspects of the extensive liver resections planning

 Поєднання in-situ розділення печінки та лігування ворітної вени у хворих при колоректальному раку з метастатичним ураженням печінки (сучасний стан проблеми та перший досвід)

 Молекулярні предиктори відновлення функції оперованої печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак